facebookpixel

Fabrica: Pacea nr.26, 710010, Botosani, Romania

Suporti elastomerici armati cu otel

Tip B (EN 1337 – 3)

suporti elastomerici hidroplasto

Tip C (EN 1337 – 3)

suporti elastomerici

Suporţi de alunecare sporita in apa

suporti alunecar

Tip B/C (EN 1337-3)

elastomerici suporti

Tip C-PSP (EN 1337-3)

suporti elastomerici conform

Suporţii elastomerici armaţi cu oţel oferă o susţinere sigură, fiabilă şi fără mentenanţă a podurilor şi construcţiilor comparabile pentru mai mult de 30 de ani. Acestea transmit sarcinile verticale mari şi compensează deviaţiile tangenţiale precum şi deplasările translaţionale cu limitări mici în zona suportului.

Mod de operare

Asamblarea specială a suportului elastomeric armat Leuschplast GLT oferă, prin plăcuţele armate vulcanizate, o transmitere sigură, fiabilă şi fără mentenanţă a sarcinilor verticale mari cauzate de greutatea proprie şi a sarcinii de lucru. În acelaşi timp deviaţiile tangenţiale, de ex. cauzate de deflecţie, şi deplasările translaţionale, de ex. cauzate de modificările termice vor fi compensate prin deformarea elastomerului de calitate înaltă cu limitare mică.

Plăcuţele de oţel de calitate superioară sunt folosite ca straturi intermediare armate împreună cu elastomerul, care este foarte rezistent la îmbătrânire şi la condiţiile
meteorologice, pentru a vulcaniza suporţii elastomericiarmaţi cu oţel Leschuplast GLT la locul propriu de producţie. Rezultatele prin asamblarea în straturi, plăcuţele armate sunt protejate contra coroziunii şi susţin anduranţa suporţilor noştri. Folosirea de tipuri diferite de cloropren şi cauciuc natural de calitate superioară permite aplicarea suporţilor la temperaturi variind de la – 40 0C la + 50 0C (temporar până la + 70 0C) şi protecţia contra influenţelor de mediu şi vreme, în special împotriva concentraţiei de ozon şi a razelor ultraviolete.

Pentru a fi certificaţi cu producţia de suporţi elastomerici în conformitate cu DIN EN 1337-3, au fost efectuate cu succes o serie de teste. Aceste testeau fost, de exemplu:

-rigiditate la compresie
-modul de elasticitate (chiar şi la temperaturi mici şi foarte mici şi ca îmbătrânire)
-rezistenţă la forfecare (chiar după îmbătrânire)
-rezistenţa la sarcini repetate la compresie
-rezistenţă la ozon

La locul nostru de producţie fabricăm suporţii elastomerici armaţi Leschuplast GLT conform DIN ENE N 1337-3. Acest standard esteintrodus de autorităţile în construcţii şi este aplicat peste tot în UE. Conform regulamentelor în vigoare, suporţii noştri sunt supuşi unui control extern de calitate continuu. Controlul intern de calitate are loc prin departamentul nostru de asigurare a calităţii. După certificarea CE cu succes, avem dreptul să punem marca CE pe suporţii noştri conform certificatului de conformitate EG 0432-CPD-223286. în plus faţă de documentele corespunzătoare, conformitatea producţiei conform DIN EN 1337-3 este demonstrată prin aceasta.

Paragraful 4, DIN EN 1337-1:2000 stipulează: „Suporţii trebuie creaţi în aşa fel încât să permită deplasările preconizate cu forţe de răspuns cât mai mici posibile.”

Această cerere este îndeplinită de producţia noastră flexibilă. Suporţii noştri elastomerici armaţi cu oţel de înaltă calitate Leschuplast GLT conform DIN EN 1337-3 pot fi fabricaţi în prezent la orice lungime şi lăţime cuprinsă între 100 şi 1000 mm cu o înălţime totală de 400 mm. De asemenea sunt posibile forme rotunde de până la 1000 mm. Oferta Leschuplast GLT depăşeşte instalările standard şi permite un design de suport cu forţe mici de răspuns conform cerinţelor DIN EN 1337-1:2000, prin utilizarea acestor facilităţi de producţie speciale.

Producţia noastră flexibilă oferă de asemenea avantaje suplimentare:

-Mai multe oportunităţi de design prin adaptarea flexibilă a dimensiunilor suporţilor;

-Elastomer standard pentru suporţi cu modul de elasticitate 0.9MPa la CR şi NR;

-Cauciuc natural special LPGLT 115N cu modul de elasticitate 1.15 Mpa pentru o mai bună adaptare flexibila;

-Toate grosimile de strat elastomeric permise conform DIN EN 1337-3 (5-25 mm) sunt posibile;

-Oţeluri armate cu alungire la rupere mai mare pentru reducerea dimensiunilor suportului sunt posibile;

-Plăcuţe de oţel profilat de acoperire, găuri forate, găuri filetate, dibluri şi canale pentru plăcuţe sunt posibile.

Suporţi nearmaţi tip F : În mod normal producem de asemenea şi suporţi ne-armaţi Leschuplast GLT tip F conform DIN EN 1337-3 cu aceeaşi grijă şi cu aceleaşi materiale de calitate superioară.

Pentru mai mult de 30 de ani suporţii elastomerici o susţinere sigură, fiabilă şi fără mentenanţă a podurilor şi construcţiilor comparabile. Această calitate superioară este realizată de specialiştii noştri calificaţi, experimentaţi, care produc suporţii elastomerici Leschuplast GLT conform DIN EN 1337-3 cu facilităţi moderne de fabricare. Controlul intern calităţii constant efectuat de departamentul nostru de asigurare a calităţii, împreună cu controlul extern de calitate efectuat de un institut independent de testare asigură o calitate superioară de fabricare, pe care putem „să construim”.

Tip A

 

 

Suporţii elastomerici armaţi Leschuplast GLT tip A sunt complet îmbrăcaţi cu elastomer şi armaţi cu o singură placă de oţel.Aceşti suporţi sunt aleşi pentru a transmite, la deviaţii tangenţiale şi la deplasări translaţionale mici, sarcinile verticale mari în mod sigur, fiabil şi fără mentenanţă. Toate forţele de răspuns vor fi transmise la suprafeţele de fundaţie de către elastomer.

 

Tip B

 

Suporţii elastomerici armaţi Leschuplast GLT tip B sunt complet îmbrăcaţi cu elastomer şi armaţi cu cel puţin două plăci de oţel.Aceşti suporţi sunt aleşi atunci când deviaţiile tangenţiale deplasările translaţionale sunt prea mari pentruTipul A. Toate forţele de răspuns vor fi transmise la suprafeţele de fundaţie de către elastomer.

 

Tip B/C Suporţii elastomerici armaţi Leschuplast GLT tip B/C sunt creaţi ca Tipul B, dar cu o placă de oţelsuplimentară încastrată în suprafaţa de fundaţie.Aceşti suporţi sunt aleşi atunci când este necesară securizarea mecanică a suportului împotriva alunecării. Toate forţele de răspuns vor fi transmise la plăcile de oţel vulcanizat, de ex. prin dispozitivul de forfecare la suprafaţa de fundaţie şi la suprafaţa superioară de fundaţie de către elastomer.

 

Tip C Suporţii elastomerici armaţi Leschuplast GLT tip C sunt creaţi ca Tipul C, dar cu o placă de oţel suplimentară încastrată în suprafaţa de fundaţie.Aceşti suporţi sunt aleşi dacă transmiterea forţelor de rezistenţă de către elastomer nu mai este posibilă. Toate forţele de răspuns vor fi transmise la plăcile de oţel vulcanizat, de ex. prin dispozitivul de forfecare la suprafaţa de fundaţie.

 

Tip C-PSP Suporţii elastomerici armaţi Leschuplast GLT tip C-PSP sunt creaţi ca Tipul C, dar cu o placă de oţel profilat suplimentară.Aceşti suporţi sunt aleşi dacă transmiterea forţelor de rezistenţă de către elastomer nu mai este posibilă. Toate forţele de răspuns vor fi transmise la plăcile de oţel vulcanizat, de ex. prin dispozitivul de forfecare la suprafaţa de fundaţie.

 

Tip F Suporţii elastomerici ne-armaţi Leschuplast GLT tip F sunt fabricaţi în totalitate din elastomer.Aceşti suporţi sunt aleşi pentru a transmite, la deviaţii tangenţiale şi la deplasări translaţionale mici, sarcinile verticale mici în mod sigur, fiabil şi fără mentenanţă. Toate forţele de răspuns vor fi transmise la suprafeţele de fundaţie de către elastomer.

Suprafeţele de fundaţie trebuie să fie netede, orizontale, nivelate şi curăţate de grăsimi şu uleiuri. Diferenţele de nivel trebuie compensate cu un strat de mortar dacă este cazul. Mortar testat corespunzător conform DIN 1045.

Suprafeţele laterale ale fundaţiei trebuie să fie libere şi neforţate în deformare.

Suportul tip B este de obicei instalat pe un strat de mortar neted, ferm. În partea superioară, cofrajul trebuie montat aproape de suprafeţele laterale ale suportului, pentru a preveni pătrunderea betonului între suport şi cofraj. Spaţiile deschise dintre şapa de fundaţie şi cofraj se pot umple cu polistiren sau material asemănător. Suprafaţa suportului şi componenta susţinută trebuie să fie în contact direct. Între acestea nu trebuie să existe folii.

Instalarea a doi sau mai mulţi suporţi consecutiv nu este permisă. Instalarea suporţilor unul lângă altul este permisă doar dacă rigiditatea este egală sau dacă suporţii sunt aproape egali. Folosirea altor tipuri de suporţi este posibilă doar dacă se folosesc suporţi de acelaşi fel pentru şape de fundaţie individuale.

Tipul C cu dibluri 

Pentru instalarea suporţilor elastomerici ancoraţi, trebuie prevăzute în şapele de fundaţie, găuri pentru dubluri şi caneluri pentru componentele acestora.

După îndepărtarea cofrajului, suprafaţa de fundaţie turnată la nivelul stabilit trebuie netezită. După întărire, se instalează suporţii iar componentele se umplu.

În partea superioară a suportului se foloseşte aceeaşi metodă ca şi la suporţii neancoraţi.

Tip C-PSP cu plăci de oţel profilat

Suportul Tip C-PSP trebuie instalat cu placă de oţel profilat de acoperire în stratul proaspăt de mortar. Nivelul stabilit de înălţime va fi asigurat folosind pene. După întărire, penele sunt îndepărtate.

Design structural

Suporţii armaţi cu oţel pentru alunecare sporită la apă BSL sunt fabricaţi la grosimea standard de 13, 18 şi 25 mm. Alte grosimi suntposibile. Aceştia sunt compuşi din straturi de elastomer special de calitate superioară de culoare gri şi armătură de oţel, precum şi un strat PTFE cu canale de lubrifiat în relief, pentru a îmbunătăţi fricţiunea pe termen lung. Elastomerul gri este mai avantajos faţă de elastomerul negru referitor la decolorarea betonului.

Aplicare

Metoda de alunecare sporită la apă înlocuieşte producţia tradiţională de poduri peste văi şi râuri cu schele sau cu grinzi de lansare. Avantajul metodei de turnare a betonului la şantier şi a construcţiei cu prefabricate sunt astfel îmbinate cu succes. Numele de METODĂ DE ALUNECARE SPORITĂ LA APĂ indică o metodă mecanizată de construire de poduri mari. La un cofraj staţionar, în spatele contraforturilor, suprastructura este produsă în cicluri individuale de lucru. Piesele individuale sunt betonate imediat în succesiune şi conectate împreună rezistente la încovoiere prin pretensionare. Suprastructura pretensionată central este mutată prin prese hidraulice în mod intermitent în direcţie longitudinală. Sub suprastructură se instalează suporţii Leschuplast GLT creaţi special pentru alunecare sporită la apă BSL, care se deplasează pe plăci glisante cu fricţiune mi că. Trebuie lubrifiat cu vaselină de silicon Leschuplast GLT tip BSL-SF. marginile plăcii de oţelinoxidabil trebuie rotunjite. Alimentarea podului trebuie să fie paralelă cu suportul.

Solicita oferta
Produse speciale pentru constructii

Cu o experienta de peste 16 ani oferim cele mai bune solutii si produse in domeniul constructiilor civile , industriale , hidrotehnice si de infrastructura. Punem la dispozitia proiectantilor si arhitectilor intreaga gama de detalii CAD ale produselor noastre inclusiv domeniile de aplicare , studii de caz si alte informatii necesare

hidroplasto-81