facebookpixel

Fabrica: Pacea nr.26, 710010, Botosani, Romania

Profile etansare tip KAB | Waterstop KAB 150 Benzi etansare

Profile etansare tip KAB | Waterstop KAB 150 Benzi etansare Profile etansare tip KAB – cu banda hidrofilicaintegrata sunt alcătuite dintr-un material PVC-P semidur de calitate superioară si din profile etansarerotunde din cauciuc expandabil (garnitură)- quellband – o banda hidrofilica cu capacitatea mare de expandare.

Combinatia acestor profile etansare sunt folosite cu succes de ani de zile în statiile de filtrare, piscine, rezervoare de apă, garaje subterane si clădiri de locuit. Se folosesc pentru etansarea rosturilor in structurile de beton.

Profile etansare tip KAB – cu banda hidrofilica integrata sunt o combinatie intre profilele din PVC-P, uzual utilizate la etansarea rosturilor structurilor din beton si profilele hidrofilice- quellband sau cauciuc expandabil care expandeza in contact cu apa de infiltratie.

Aceste profile etansare tip KAB – cu banda hidrofilica integrata se utilizeaza la etansarea rosturilor de lucru, a rosturilor de contractie si a rosturilor de fisuratie proiectate.

Caracteristicile acestor Profile etansare tip KAB – cu banda hidrofilica integrata: rezistenta mecanica ridicata; stabilitate in contact cu substantele provenite din natura si care sunt agresive la beton; stabilitate impotriva unui spectru larg de solutii si agenti chimici; sectiune transversala robusta, usor de manipulat si de pus in opera pe santier.

Vezi intreaga gama de profile si benzi de etansare prin click:

https://www.hidroplasto.ro/profile-de-etansare-si-cordoane-expandabile/

Posti vizita si siteul partener: https://banda-etansare.ro/

Bandă de rost de lucru combinată KAB pe armătura superioră a fundaţiei, înainte de betonarea plăcii de fundare.

Profile etansare tip KAB
Profile etansare tip KAB
Profile etansare tip KAB

Certificat de testare construcţii generale

1.1 Articol testat
Profilul hidroizolant combinat KAB este un produs ca o bandă neagră fabricat din policlorură de vinil plasticată (PVC-P). Profilul hidroizolant are o structură profilată continuă. Este disponibil la înălţimi de 125 mm sau 150 mm şi conţine o garnitura hidrofila integrată roşie la bază (anexa 1).
1.2 Domeniu de aplicare
Profilul hidroizolant de inflamabilitate normală corespunde Listei de Reguli şi Standarde în Construcţii A, partea 2, nr. 1.4 (modificată ulterior). Este folosită pentru a sigila rosturile în beton in-situ cu rezistenţă sporită împotriva penetrării apei prin presiune, o presiune de 2,0 bari (corespunde la o adâncime de 20 de m).
Profilul hidroizolant poate fi utilizat în zone unde nivelul apei se modifică frecvent. Profilul hidroizolant corespunde cu cerinţele de utilizare clasa A pentru clasele de tensiune 1 şi 2 aşa cum este stipulat de regulile pentru structurile impermeabile (WU-Richtlinie).
Profilul hidroizolant trebuie aplicat aşa cum este specificat în secţiunile 2.3 (detalii produs).
2.1 Proprietăţi şi valori caracteristice

Produsul de construcţie are valorile caracteristice prezentate în tabelul 1, şi trebuie să fie în conformitate cu aceste valori.
Profilul hidroizolant este corespunzător pentru utilizare aşa cum a fost demonstrat în teste efectuate în conformitate cu principiile de testare pentru rosturi de sigilare în elemente de beton cu rezistenţă sporită împotriva penetrării apei prin presiune sau fără presiune şi împotriva umezelii din sol; status: mai 2008 (Raport de testare nr. 2010-001 al Fachhochschule Dortmund şi Raport de testare nr. 5097/533/10 al MPA Braunschweig).
Rosturile de construcţie care sunt sigilare cu profile hidroizolante:
• Asigură stabilitate corespunzătoare,
• Asigură rezistenţă de aderenţă corespunzătoare,
• Sunt impermeabile la apă,
• Asigură rezistenţă a îmbătrânire corespunzătoare
Pentru domeniul de aplicare menţionat la secţiunea 1.2 de mai sus.
Produsul de construcţie este în conformitate cu cerinţele materialelor de construcţii clasa B2 în conformitate cu DIN 4102-1.
2.2 Ambalare, transport, depozitare şi identificare
Profilul hidroizolant trebuie ambalat, manipulat şi depozitat astfel încât să proprietăţile sale intenţionate să nu fie afectate în mod advers. Trebuie respectate instrucţiunile oferite de fabricant.
Produsul de construcţie (ambalare) trebuie marcate cu numele produsului, marca de conformitate (vezi secţiunea 4 de mai jos), numele fabricantului, data fabricaţiei, marca de conformitate cu Ordonanţa privind Substanţele Periculoase (GefStoffV), dacă este cazul, precum şi numărul de serie.
2.3 Detaliile produsului
Referitor la detaliile produsului şi instalaţiei, principiile de planificare pentru profilele hidroizolante din DIN V 18197 (secţiunea 5) şi instrucţiunile fabricantului pentru instalare (anexele 2 şi 3), care au fost verificate pentru conformitate cu rezultatele e testului iniţial de tip, se aplică prin analogie.
Poziţia normală a profilelor hidroizolante este la mijlocul rostului de construcţie. Profilul hidroizolant trebuie încastrat cel puţin 2,5 cm şi nu mai mult de 5 cm în betonul de fundaţie. O distanţă minimă de 8 cm trebuie păstrată de la terminaţia fiecărui element.
Trebuie luate măsuri pentru a preveni mişcarea sau plutirea profilului hidroizolant la turnarea betonului.
3.1 Generalităţi
Confirmarea că profilul hidroizolant de mai sus este în conformitate cu cerinţele stipulate în Certificatul de testare construcţii generale va fi furnizată pentru fiecare fabrică sub forma declaraţiei de conformitate din partea fabricantului. Declaraţia va fi emisă în baza controlului de producţie în fabrică (CPF) şi în baza testului iniţial de tip pentru produs, care este executat de comisie de inspecţie autorizată.
3.2 Testul de tip
Nu este necesar un test de tip iniţial, deoarece mostrele folosite la testare au fost luate din procesul de producţie în fabrică ca parte a certificării de corespondenţei de utilizare. Dacă se modifică condiţiile de fabricare a produsului, atunci trebuie efectuat un test de tip iniţial de către o comisie de inspecţie autorizată de autorităţile de supraveghere a construcţiilor.
Pentru testul de tip iniţial, valorile caracteristice trebuie verificate în baza tabelului 1. Valorile obţinute nu trebuie să difere de valorile de referinţă mai mult decât toleranţele prezentate în acest tabel.
3.3 Controlul de producţie în fabrică (CPF)
Un program de control al producţiei în fabrică trebuie stabilit şi efectuat la fiecare fabrică în conformitate cu DIN 18200.
Controlul producţiei în fabrică trebuie efectuat în conformitate cu specificaţiile prezentate în tabelul 1, care reflectă trăsăturile speciale ale produsului şi condiţiile de fabricare a acestor produse. Cerinţele se bazează pe rezultatele testului iniţial.
Rezultatele controlului de producţie în fabrică trebuie păstrate şi evaluate de fabricant.
Înregistrările trebuie să includă minimum următoarele detalii:
• Numele produsului,
• Tipul testului sau inspecţiei
• Data fabricaţiei sau data testării,
• Rezultatele testului şi comparaţia cu cerinţele,
• Semnătura persoanei însărcinată cu controlul producţiei în fabrică.
Înregistrările trebuie păstrate minimum cinci ani şi trebuie prezentate la cerere.
Dacă testarea oferă rezultate necorespunzătoare, fabricantul trebuie să ia măsuri imediate pentru a remedia deficienţele semnalate. Produsele de construcţie neconforme trebuie manevrate pentru a preveni confuzia cu produsele conforme şi fără defecte. După corectarea deficienţelor, testul trebuie repetat pentru a dovedi corectarea adecvată.
Profil hidroizolant
Inspecţia materialelor sursă – Per lot livrare Fără semne de modificare
Caracteristici generale DIN 18541-2
secţiunea 4.2 Per lot producţie Fără bule, crăpături şi cavităţi de contracţie
Stabilitate dimensională DIN 18541-2
secţiunea 4.3 Per lot producţie Dimensiuni conf. Anexei 1
± 10 %
Duritate SHORE DIN 18541-2
secţiunea 4.4 Per lot producţie (90 ± 5) Shore A după 3 secunde
Rezistenţă la tracţiune DIN 18541-2
secţiunea 4.5 Per lot producţie k ≥ 9.0 MPa
Alungire la rupere DIN 18541-2
secţiunea 4.5 Per lot producţie k ≥ 230 %
Sudabilitate DIN 18541-2
secţiunea 4.12 Per săptămână de producţie f ≥ 0,6
Cauciuc de umflare
Inspecţia materialelor sursă – Per lot livrare Fără semne de modificare
Caracteristici generale – Per lot producţie Fără bule, crăpături şi cavităţi de contracţie
Stabilitate dimensională – Per lot producţie Ø: x = 5.2 mm ± 10 %
Capacitate de umflare (creştere in greutate) 14 zile în apă distilată Per lot producţie x = 471 % ± 10 %
k = valoarea individuală cea mai mică f = factor de rostuire x = valoare medie
Produsul de construcţie trebuie marcat de fabricant, folosind marca de conformitate (marca „U”) în conformitate cu reglementările de marcare de conformitate ale statelor federale. Marca de conformitate trebuie trecută şi pe ambalaj cu toate detaliile cerute.
Certificatul de testare construcţii generale (abP) este emis în baza articolelor 25a şi următoarele din codul de construcţii la Saxonia Inferioară (NbauO) în legătură cu Lista de Reguli şi Standarde în Construcţii A, partea 2, nr. 1.4 (aţa cum a fost modificată ulterior).
7.1 Certificatul de testare construcţii generale (abP) nu vor fi interpretate ca înlocuind oricare din autorizaţiile, permisele şi certificatele de construcţie cerute de lege pentru executarea proiectelor de construcţie.
7.2 Certificatul de testare construcţii generale (abP) este emis fără a prejudicia drepturile terţilor, în special, drepturile de proprietate privată.

7.3 Contractorul va păstra Certificatul de testare construcţii generale (abP), cu toate detaliile de execuţie (instrucţiuni de instalare), disponibile pe şantier.

7.4 Certificatul de testare construcţii generale (abP) nu poate fi copiat decât ca şi text complet. Extrasele din Certificat pot fi publicate doar cu permisiunea anterioară a comisiei de inspecţie care a emis Certificatul. Formularea şi desenele folosite în broşurile de promovare nu trebuie să fie în conflict cu conţinutul Certificatul de testare construcţii generale. Traducerile Certificatului de testare construcţii generale vor purta menţiunea „traducere” a originalului în limba germană neverificată de Institutul de Testare a Materialelor Braunschweig”.
7.5 Certificatul de testare construcţii generale (abP) poate fi revocat. Prevederile Certificatului de testare construcţii generale (abP) pot fi modificate sau revizuite ulterior, mai ales dacă şi când se impune ca rezultat al noilor descoperiri tehnice.